Regulamin

Regulamin X Biegu Ulicznego "Jastrzębska Dziesiątka"

Mistrzostwa Województwa Śląskiego w biegu na 10km

I. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jastrzębie-Zdrój

WSPÓŁORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Skyrunning Polska

Śląski Związek Lekkiej Atletyki

Towarzystwo Lekkoatletyczne Athletics Jastrzębie

Szkoła Podstawowa nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju

Szkoła Podstawowa nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju

Szkoła Podstawowa nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 17.09.2022r. (sobota) w Jastrzębiu-Zdroju o godzinie 18.00 

2. Start, Meta i Biuro Zawodów znajdują się przy Hala Widowiskowo-Sportowa Aleja Jana Pawła II 6

III. Program Imprezy

14.00 – Otwarcie Biura Zawodów - Bieg Główny oraz Biegi Małego Jastrząbka

(Hala Widowiskowo-Sportowa)

15.30 – Zamknięcie Biura Zawodów do VIII Biegów Małego Jastrząbka

16.00-17.00 – Starty do VIII Biegów Małego Jastrząbka

17.15 – Dekoracja Biegów Małego Jastrząbka

17.30 – Zamknięcie Biura Zawodów do Biegu Głównego

18.00 – Start Kobiet na 10km

18.04:03 - Start Mężczyzn na 10km

20.00 – Oficjalne wręczenie nagród dla zwycięzców

21.30 – Zakończenie imprezy

IV. DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU

 • Długość trasy wynosi 10km i posiada Atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
 • Limit czasu - 120 minut
 • Trasa prowadzi centralnymi ulicami Miasta i będzie oznaczona co 1km
 • Pomiar czasu: elektroniczny system MYLAPS ChampionChip  za pomocą chipa mocowanego do sznurowadła.
 • Pomiaru dokona firma - B4SPORT

V. ORGANIZACJA LINII STARTU

 • Wszyscy zawodnicy muszą być ustawieni w strefach startowych 10min przed startem
 • Zawodnicy na linii startu ustawiają się zgodnie z przypisaną strefą startową oznaczoną wg kolorów na numerach startowych.
 • KOBIETY – ustawiają się jako pierwsze na linii startu w swoich strefach startowych, i wystartują równo o godz. 18.00
 • MĘŻCZYŹNI – ustawiają się za kobietami, którzy po starcie kobiet przesuną się na linię startu i wystartują o godz. 18:04:03.

Różnica w starcie o 4min 03sek jest  to różnica pomiędzy rekordami Polski na 10km (ulica) mężczyzn (28:05) i kobiet (32:08).

 

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają osoby urodzone do 17.09.2006r

2. Warunek Udziału w Biegu :

a. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

b. Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązani są do okazania zgody na udział w biegu od opiekuna prawnego

c. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów

d. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu i w formie drukowanej.

e. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Organizator ustala LIMIT do 600 zawodników

2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://b4sportonline.pl/Jastrzebska_Dziesiatka/

3. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 600 osób, lista startowa zostaje zamknięta. W przypadku nie osiągnięcia limitu, zapisy będą przyjmowane włącznie do dnia 31.08.2022r.

W Dniu Zawodów Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń!!!

Zgłoszeniem do zawodów uważa się ZGŁOSZENIE OPŁACONE!!!

Organizator nie będzie przyjmował opłaty startowej w dniu zawodów!

4. Zgłoszenie z potwierdzoną płatnością będzie widoczne na liście startowej po wpłynięciu opłaty startowej. Zgłoszenie nieopłacone będzie widniało na liście z niepotwierdzoną płatnością.

5. W zgłoszeniach internetowych każda osoba musi zdeklarować rozmiar koszulki startowej wg tabeli rozmiarów:

Oficjalna koszulka X Biegu Ulicznego "Jastrzębska Dziesiątka"

6. W zgłoszeniu należy zaznaczyć orientacyjny czas pokonania biegu (10km) wybierając odpowiednią Strefę Startową do: 35, 40, 45, 50, 55 i pow. 55 min

7. Prawo do bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 31.08.2022r. mają osoby powyżej 70 roku życia.

8. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na stronie https://b4sportonline.pl/Jastrzebska_Dziesiatka/ i wpływu na konto Organizatora opłaty startowej.

9. Opłata startowa wynosi:

 • 64,00 zł – opłacona do dnia 24.04.2022r.
 • 69,00 zł – opłacona w dniach 25.04.2022r. – 25.07.2022r.
 • 74,00 zł – opłacona w dniach 26.07.20220r. – 31.08.2022r.

UWAGA! WPŁATY WNOSZONE ELEKTRONICZNIE WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU ZAPISÓW B4SPORT - bezpośrednio po rejestracji!

a. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT/Rachunek muszą zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym opcję "Faktura" oraz podać dane lub przesłać na adres mailowy: organizacja@mosir.jastrzebie.pl

b. W sprawach dotyczących płatności elektronicznej prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: kontakt@remove-this.b4sport.pl

c. Osoby, które zarejestrują się i wniosą opłatę startową do dnia 31.08.2022r otrzymują imienny numer startowy.

d. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w Biegu podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa w pkt. 7, obowiązywać będzie opłata startowa w wysokości 74,00 zł.

e. Wysokość opłaty startowej jest zdeterminowana przez dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zarejestrowania się do Biegu.

f. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi! W przypadku rezygnacji ze startu w X Biegu Ulicznym "Jastrzębska Dziesiątka" organizator umożliwia przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika jednakże, można tego dokonać najpóźniej do 31.08.2022r

g. Poprzez dokonanie opłaty, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z REGULAMINEM zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

VIII. BIURO ZAWODÓW - Hala Widowiskowo-Sportowa Aleja Jana Pawła II 6

Pakiety startowe będą wydawane w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.

Organizator umożliwia odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią na podstawie druku

Druk - Zgoda na odbiór pakietu startowego dla zawodnika przez osobę trzecią.

IX. SZATNIE, DEPOZYT

Szatnie oraz depozyt będą znajdować się na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej przy Alei Jana Pawła II 6

X. PUNKT MEDYCZNY, NAWADNIANIA, ŻYWIENIA

1. Punkt medyczny będzie znajdował się na Starcie, Trasie Biegu oraz Mecie przy Hali Widowiskowo-Sportowej i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych

2. Punkt nawadniania będzie znajdował się na 5km oraz tuż za Metą. 

3. Punkt żywieniowy po biegu będzie znajdował się na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej.

XI. KLASYFIKACJE

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów „netto”, za wyjątkiem pierwszych 6-ciu mężczyzn i kobiet przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu „brutto"

Kobiety i Mężczyźni będą klasyfikowani wg osobnego czasu startu. 

Podczas X Biegu Ulicznego „ Jastrzębska Dziesiątka”  będą prowadzone  niezależne klasyfikacje dla Kobiet i Mężczyzn:

1. Klasyfikacja Generalna

2. Klasyfikacje wiekowe:

 • 16 - 19 lat (rocznik 2006-2003)
 • 20 - 29 lat (rocznik 2002-1993)
 • 30 - 39 lat (rocznik 1992-1983)
 • 40 - 49 lat (rocznik 1982-1973)
 • 50 - 59 lat (rocznik 1972-1963)
 • 60 - 69 lat (rocznik 1962-1953)
 • 70 lat i starsi (rocznik 1952 i starsi)

3. Klasyfikacja Mistrzostw Województwa Śląskiego

4. Najlepszy Polak i Polka

5. Najlepszy zawodnik i zawodniczka na Lotnej Premii (5km)

6. Najlepszy Górnik - weryfikacja na podstawie oświadczenia

7. Najlepsza jastrzębianka

8. Najlepszy jastrzębianin

9. Najwcześniej urodzona zawodniczka biegu

10. Najwcześniej urodzony zawodnik biegu

11. Klasyfikacja Drużynowa

 • W klasyfikacji drużynowej mogą brać udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, grupy biegowe, reprezentacje firm i instytucji etc.
 • Każdy zespół musi składać się z minimum 5 osób w tym minimum z jednej kobiety. Nie ma odgórnego ograniczenia liczby członków drużyny.
 • Osoby biorące udział w klasyfikacji drużynowej zobowiązani są do podania w zgłoszeniu wspólnej nazwy Drużyny, pod którą zostaną zweryfikowani
 • Jedna osoba może reprezentować jedną drużynę
 • Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę najlepszych pięciu czasów osiągniętych przez ich zawodników (w tym co najmniej 1 kobieta)

W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności :

- liczba zawodników z drużyny, która ukończyła bieg (wyższa - wyższe miejsce)

- czas kolejnych zawodników z drużyny - szósty, siódmy itd.

 • Osoby będące członkami drużyn obowiązuje Regulamin X Biegu Ulicznego"Jastrzębska Dziesiątka" i biorą udział w klasyfikacjach indywidualnych
 • Podstawą sklasyfikowania każdej osoby z drużyny jest ukończenie biegu oraz elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa w numerze startowym.

XI. NAGRODY

1. Wszyscy, którzy ukończą X Bieg Uliczny "Jastrzębska Dziesiątka" otrzymują na mecie pamiątkowe medale.

2. Zawodnik, który jako pierwszy przekroczy linię mety ( kobieta bądź mężczyzna) otrzyma od sponsora dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN

3. Zwycięzcy poszczególnych kategorii kończący Bieg otrzymują nagrody:

a. Klasyfikacje generalne – puchary oraz nagrody finansowe za miejsca 1-6 (K i M)

1 miejsce - 700 PLN + puchar

2 miejsce - 600 PLN + puchar

3 miejsce - 550 PLN + puchar

4 miejsce - 500 PLN + puchar

5 miejsce - 450 PLN + puchar

6 miejsce - 350 PLN + puchar

Nagrody w klasyfikacji generalnej przysługują wg kolejności wbiegnięcia na metę.

b. Vouchery oraz puchary w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 (wg wartości)

1 miejsce - 300 PLN

2 miejsce - 200 PLN

3 miejsce - 100 PLN

c. Medale oraz statuetki w klasyfikacji Mistrzostw Województwa Śląskiego za zajęcie miejsca 1-3

d. Nagrody oraz puchary w kategorii Najlepszy Polak/Polka za miejsca 1-3

1 miejsce - 300 PLN 

2 miejsce - 200 PLN 

3 miejsce - 100 PLN 

e. Nagrody oraz puchary dla Najlepszej Kobiety i Najlepszego  Mężczyzny na Lotnej Premii (5km) pod warunkiem ukończenia zawodów w pierwszej 10 w klasyfikacji generalnej Kobiet i Mężczyzn

f. Nagrody za rekord biegu – czasy poniżej : Kobiety 33:33, Mężczyźni 29:30

g. Klasyfikacja najlepszy górnik - puchary oraz nagrody za miejsca 1-3

h. Klasyfikacje najlepsi jastrzębianka, jastrzębianin – puchary oraz nagrody za miejsca 1-3

i. Klasyfikacja najwcześniej ur. uczestnicy biegu – statuetka oraz upominek

4. Klasyfikacja Drużynowa:

a. Puchary dla 3 najlepszych drużyn

b. Puchar dla najliczniejszej drużyny

5. Nagrody w kategorii Open i kategoriach wiekowych nie dublują się!

6. Nagrody w klasyfikacji generalnej (miejsca 1-6) przysługują wg kolejności wbiegnięcia na linię mety

7. Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg odbędzie się konkurs z nagrodami rzeczowymi a warunkiem odbioru nagród jest okazanie numeru startowego oraz osobista obecność podczas konkursu.

XIII. FINANSOWANIE

1. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

2. W ramach wpisowego Uczestnik nabywa pakiet startowy w skład, którego wchodzą :

 • Techniczna koszulka startowa firmy TERVEL
 • Posiłek
 • Napój izotoniczny
 • Niespodziankę od sponsorów

Wpisowe również obejmuje:

 • pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy przekroczą linię mety
 • elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów mocowanych do sznurowadeł
 • pamiątkowy numer startowy
 • udział w konkursie z nagrodami

XIV.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU ZE STANEM PANDEMII

Organizacja Biegu odbywać się będzie zgodnie obowiązującymi w dniu zawodów przepisami  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zgodnie z aktualnymi na dzień odbywania się zawodów wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia. Każdy uczestnik  jest bezwzględnie zobowiązany do stosowania się do  wszelkich zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów, wytycznych GIS oraz Ministra Zdrowia, jak również procedur i podanych do wiadomości w dniu zawodów.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki startowej wchodzącego w skład pakietu startowego, ale ze względów organizacyjno – technicznych nie może tego zagwarantować.

2. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.

3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem

4. Numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej. Chipy do pomiaru muszą być zamocowane do sznurowadła w celu dokładnego pomiaru czasu. W innym przypadku organizator nie odpowiada za błędny pomiar!

5. Limit czasu: 120min!

6. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność”. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

7. Wszystkich uczestników obowiązują zasady Fair-Play

8. Protesty można wnosić do czasu dekoracji zawodników, po wpłynięciu kaucji w wysokości 100zł, która ulega zatrzymaniu w przypadku uznania protestu za bezzasadny. 

9. W sprawach spornych decyzje podejmuje organizator!

XVI. KONTAKT 

Jakub Staśkiewicz (koordynator biegu)– tel. 505 187 233

jstaskiewicz@remove-this.mosir.jastrzebie.pl

Agnieszka Badach (koordynator biegu) - tel. 504 239 040

organizacja@remove-this.mosir.jastrzebie.pl

Dominik Ząbczyński (biuro zawodów) - tel. 505 430 748

biuro@remove-this.biegigorskie.pl

Arleta Dejewska ds. wolontariatu i biegów młodzieżowych - tel. 507 078 324

adejewska@remove-this.mosir.jastrzebie.pl

MOSiR Jastrzębie - Organizacja Imprez - 32 4719450 wew. 32 i 24

 

 

www.biegjastrzebie.pl może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej