Regulamin

Regulamin - IV Biegi Małego Jastrząbka 

Regulamin VI Biegu Ulicznego "Jastrzębska Dziesiątka"

I. ORGANIZATORZY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jastrzębie-Zdrój

Stowarzyszenie Skyrunning Polska

Klub Biegacza MOSiR Jastrzębie-Zdrój

WSPÓŁORGANIZATORZY

Automobil Klub Śląski w Jastrzębiu-Zdroju

Gimnazjum nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju

ZHP Hufiec Jastrzębie

II. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 17.09.2016r. (sobota) w Jastrzębiu-Zdroju o godzinie 19.00 

Start i Meta - Hala Widowiskowo-Sportowa Aleja Jana Pawła II 6

III. Program Imprezy

15.30 – Otwarcie Biura Zawodów (Hala Widowiskowo-Sportowa)

16.00 – Zamknięcie Zapisów do IV Biegów Małego Jastrząbka

16.30-17.30 – IV Biegi Małego Jastrząbka

18.00 – Dekoracja Biegów Małego Jastrząbka

18.30 – Zamknięcie Biura Zawodów

19.00 – Start Biegu Głównego

21.00 – Oficjalne wręczenie nagród dla zwycięzców

21.30 – Zakończenie imprezy

IV. DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU

 • Długość trasy wynosi 10km i posiada Atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
 • Limit czasu - 120 minut
 • Trasa prowadzi centralnymi ulicami Miasta i będzie oznaczona co 1km
 • Pomiar czasu: Automatyczny za pomocą chipa umieszczonego w numerze startowym
 • Pomiaru dokona firma - DataSport

V. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają osoby urodzone do 17.09.2000r

2. Warunek Udziału w Biegu :

a. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

b. Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązani są do okazania zgody na udział w biegu od opiekuna prawnego

c. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 17.09.2016r

d. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji dotyczących o organizowanych imprezach.

e. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Organizator ustala LIMIT do 1100 zawodników

2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://www.biegjastrzebie.pl/jastrzebska-dziesiatka/zgloszenia/

3. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 02.09.2016r. Po tym terminie Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń.

W Dniu Zawodów Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń!!!

Zgłoszeniem do zawodów uważa się ZGŁOSZENIE OPŁACONE!!!

Organizator nie będzie przyjmował opłaty startowej w dniu zawodów!

4. Zgłoszenie będzie widoczne na liście startowej po wpłynięciu opłaty startowej.

5. W zgłoszeniach internetowych każda osoba musi zdeklarować rozmiar Koszulki Technicznej wg tabeli rozmiarów:

6. W zgłoszeniu należy zaznaczyć orientacyjny czas pokonania biegu (10km) wybierając odpowiednią Strefę Startową.

7. Prawo do bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 02.09.2016r. mają osoby powyżej 70 roku życia.

8. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na stronie http://www.biegjastrzebie.pl/jastrzebska-dziesiatka/zgloszenia/  i wpływu na konto Organizatora opłaty startowej.

9. Opłata startowa wynosi:

 • 30,00 zł – opłacona do dnia 30.06.2016r.
 • 40,00 zł – opłacona w dniach 01.07.2016r. – 31.07.2016r.
 • 50,00 zł – opłacona w dniach 01.08.2016r. – 02.09.2016r.

UWAGA! WPŁATY WNOSZONE ELEKTRONICZNIE WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU ZAPISÓW DATASPORT - bezpośrednio po rejestracji!

a. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT/Rachunek muszą zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym opcję "Faktura" oraz podać dane.

b. W sprawach dotyczących płatności elektronicznej prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: platnosci@remove-this.datasport.pl 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu w terminie do 7 dni licząc od daty wpłaty jednak nie późnej niż 10 dni przed datą startu.

c. Osoby, które zarejestrują się i wniosą opłatę startową do dnia 02.09.2016r mają możliwość otrzymania imiennego numeru startowego.

d. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w Biegu podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa w pkt. 7, obowiązywać będzie opłata startowa w wysokości 50,00 zł.

e. Wysokość opłaty startowej jest zdeterminowana przez dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zarejestrowania się do Biegu.

f. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi

g. Poprzez dokonanie opłaty, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z REGULAMINEM zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

VII. BIURO ZAWODÓW - Hala Widowiskowo-Sportowa Aleja Jana Pawła II 6

Pakiety startowe będą wydawane w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.

Druk - Zgoda na odbiór pakietu startowego dla zawodnika przez osobę trzecią.

VIII. SZATNIE, DEPOZYT

Szatnie oraz depozyt będą znajdować się na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej przy Alei Jana Pawła II 6

IX. PUNKT MEDYCZNY, NAWADNIANIA, ŻYWIENIA

1. Punkt medyczny będzie znajdował się na Starcie, Trasie Biegu oraz Mecie przy Hali Widowiskowo-Sportowej i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych

2. Punkt nawadniania będzie znajdował się na 5km oraz tuż za Metą. 

3. Punkt żywieniowy po biegu będzie znajdował się na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej.

X. KLASYFIKACJE

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów „netto”, za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu „brutto

Podczas VI Biegu Ulicznego „Jastrzębska Dziesiątka”  będą prowadzone  klasyfikacje dla Kobiet i Mężczyzn:

1. Klasyfikacja Generalna

2. Klasyfikacje wiekowe:

 • 16 - 19 lat (rocznik 2000-1997)
 • 20 - 29 lat (rocznik 1996-1987)
 • 30 - 39 lat (rocznik 1986-1977)
 • 40 - 49 lat (rocznik 1976-1967)
 • 50 - 59 lat (rocznik 1966-1957)
 • 60 - 69 lat (rocznik 1956-1947)
 • 70 lat i starsi (rocznik 1946 i starsi)

3. Najlepszy Polak i Polka

4. Najlepszy zawodnik i zawodniczka na Lotnej Premii (5km)

5. Najlepsza jastrzębianka

6. Najlepszy jastrzębianin

7. Najwcześniej urodzona jastrzębianka

8. Najwcześniej urodzony jastrzębianin

9. Najwcześniej urodzona zawodniczka biegu

10. Najwcześniej urodzony zawodnik biegu

11. Klasyfikacja Drużynowa

 • W klasyfikacji drużynowej mogą brać udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, grupy biegowe, reprezentacje firm i instytucji etc.
 • Każdy zespół musi składać się z minimum 5 osób w tym minimum z jednej kobiety. Nie ma odgórnego ograniczenia liczby członków drużyny.
 • Osoby biorące udział w klasyfikacji drużynowej zobowiązani są do podania w zgłoszeniu wspólnej nazwy Drużyny, pod którą zostaną zweryfikowani
 • Jedna osoba może reprezentować jedną drużynę
 • Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę najlepszych pięciu czasów osiągniętych przez ich zawodników (w tym co najmniej 1 kobieta)

W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności :

- liczba zawodników z drużyny, która ukończyła bieg (wyższa - wyższe miejsce)

- czas kolejnych zawodników z drużyny - szósty, siódmy itd.

 • Osoby będące członkami drużyn obowiązuje Regulamin VI Biegu Ulicznego"Jastrzębska Dziesiątka" i biorą udział w klasyfikacjach indywidualnych
 • Podstawą sklasyfikowania każdej osoby z drużyny jest ukończenie biegu oraz elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa w numerze startowym.

XI. NAGRODY

1. Wszyscy, którzy ukończą VI Bieg Uliczny "Jastrzębska Dziesiątka" otrzymują na mecie pamiątkowe medale.

2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii kończący Bieg otrzymują nagrody:

a. Klasyfikacje generalne – puchary oraz nagrody finansowe za miejsca 1-6 (K i M)

1 miejsce - 700 PLN + puchar

2 miejsce - 600 PLN + puchar

3 miejsce - 550 PLN + puchar

4 miejsce - 500 PLN + puchar

5 miejsce - 450 PLN + puchar

6 miejsce - 350 PLN + puchar

Nagrody w klasyfikacji generalnej przysługują wg kolejności wbiegnięcia na metę.

b. Nagrody oraz puchary w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 (wg wartości)

1 miejsce - 300 PLN

2 miejsce - 200 PLN

3 miejsce - 100 PLN

c. Nagrody finansowe oraz puchary w kategorii Najlepszy Polak/Polka za miejsca 1-3

1 miejsce - 300 PLN 

2 miejsce - 200 PLN 

3 miejsce - 100 PLN 

d. Nagrody oraz puchary dla Najlepszych Kobiety i Mężczyzny na Lotniej Premii (5km) pod warunkiem ukończenia zawodów w pierwszej 10 w klasyfikacji generalnej Kobiet i Mężczyzn

e. Nagrody za rekord biegu – czasy poniżej : Kobiety 33:47, Mężczyźni 29:30

f. Klasyfikacje najlepsi jastrzębianka, jastrzębianin – puchary oraz nagrody za miejsca 1-3

g. Klasyfikacja najwcześniej ur. jastrzębianka, jastrzębianin – statuetka oraz upominek

h. Klasyfikacja najwcześniej ur. uczestnicy biegu – statuetka oraz upominek

3. Klasyfikacja Drużynowa:

a. Puchary dla 3 najlepszych drużyn

b. Puchar dla najliczniejszej drużyny

4. Nagrody w kategorii Open i kategoriach wiekowych nie dublują się!

5. Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg odbędzie się konkurs z nagrodami rzeczowymi a warunkiem odbioru nagród jest okazanie numeru startowego oraz osobista obecność podczas konkursu.

XII. FINANSOWANIE

1. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

2. W ramach wpisowego Uczestnik nabywa pakiet startowy w skład, którego wchodzą :

 • Koszulka techniczna Biegu
 • Posiłek
 • Napój izotoniczny
 • Baton Energetyczny
 • Niespodziankę od sponsorów

Wpisowe również obejmuje:

 • pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy przekroczą linię mety
 • elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów
 • pamiątkowy numer startowy
 • udział w konkursie z nagrodami

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki startowej wchodzącego w skład pakietu startowego, ale ze względów organizacyjno – technicznych nie może tego zagwarantować.

2. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.

3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem

4. Numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej

5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność”. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

6. Protesty można wnosić do czasu dekoracji zawodników, po wpłynięciu kaucji w wysokości 100zł, która ulega zatrzymaniu w przypadku uznania protestu za bezzasadny. 

8. W sprawach spornych decyzje podejmuje organizator!

XIV. KONTAKT 

Jakub Staśkiewicz – tel. 505 187 233

jstaskiewicz@remove-this.mosir.jastrzebie.pl

Agnieszka Badach - tel. 504 239 040

organizacja@remove-this.mosir.jastrzebie.pl

Dominik Ząbczyński- tel. 505 430 748

Łukasz Iwanicki ds. wolontariatu - tel. 509 781 583

liwanicki@remove-this.mosir.jastrzebie.pl

Sylwia Katana ds. biegów młodzieżowych - tel. 518 292 165

MOSiR Jastrzębie - Organizacja Imprez - 32 4719450 wew. 32 i 24

 

 

Sponsorzy

Patronat medialny

www.biegjastrzebie.pl może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej