Zgłoszenia

17.04.2022 godz.00.01 OTWARCIE PANELU ZAPISÓW DO BIEGU NA 10km

X Bieg Uliczny "Jastrzębska Dziesiątka"

Zapisy oraz lista startowa dostępne są przez strony B4SPORT

Zapraszamy do skorzystania z poniższych linków

UWAGA! Limit do 600 zawodników!

Dodatkowe ważne informacje

Ważne! przy zapisach musicie zdeklarować rozmiar Koszulki Startowej! 

TABELA ROZMIARÓW

MĘŻCZYŹNI

(kopiuj 1)

KOBIETY

Oficjalna koszulka X Biegu Ulicznego "Jastrzębska Dziesiątka"

WAŻNE! W zgłoszeniu prosimy wypełnić pole " Strefa Startowa", wybierając orientacyjny czas pokonania biegu (10km)

Numery startowe będą odpowiadały kolorystyce stref startowych w których zawodnicy będą ustawiani. W przypadku nie zaznaczenia w zgłoszeniu "Strefy Startowej" dany zawodnik zostanie przypisany do strefy OSTATNIEJ!

W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 600 osób, lista startowa zostaje zamknięta. W przypadku nie osiągnięcia limitu, zapisy będą przyjmowane włącznie do dnia 31.08.2022r.

1. Prawo do bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 31.08.2022r. mają osoby powyżej 70 roku życia.

2. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu i dokonanie opłaty startowej

3. Zgłoszenie z potwierdzoną płatnością będzie widoczne na liście startowej po wpłynięciu opłaty startowej. Zgłoszenie nieopłacone będzie widniało na liście z niepotwierdzoną płatnością.

UWAGA! WPŁATY WNOSZONE ELEKTRONICZNIE WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU ZAPISÓW B4SPORTONLINE.PL - bezpośrednio po rejestracji!

4.  Opłata startowa wynosi:

  • 64,00 zł – opłacona do dnia 24.04.2022r.
  • 69,00 zł – opłacona w dniach 25.04.2022r. – 25.07.2022r.
  • 74,00 zł – opłacona w dniach 26.07.20220r. – 31.08.2022r.

Zawodnicy, którzy zarejestrują się i wniosą opłatę startową do dnia 31.08.2022 r. otrzymują imienny numer startowy

5. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w Biegu podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa w pkt. 7, obowiązywać będzie opłata startowa w wysokości 74,00 zł.

6. Wysokość opłaty startowej jest zdeterminowana przez dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zarejestrowania się do Biegu.

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi

W sprawach dotyczących płatności elektronicznej prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: organizacja@mosir.jastrzebie.pl

8. Poprzez dokonanie opłaty, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z REGULAMINEM zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

W DNIU ZAWODÓW ORGANIZATOR NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ ZGŁOSZEŃ!

ZGŁOSZENIEM DO ZAWODÓW UWAŻA SIĘ ZGŁOSZENIE OPŁACONE W TERMINIE!

ORGANIZATOR NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ OPŁATY STARTOWEJ W DNIU ZAWODÓW!

www.biegjastrzebie.pl może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej