Kontakt

Nie przegap żadnej informacji związanej z naszym biegiem.

Zapisz się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail.

Aby zapisać lub wypisać się z newslettera prosimy o wypełnienie poniższego pola oraz sprawdzenie swojej skrzynki celem potwierdzenia zmian.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 14B (dalej MOSiR) w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o wydarzeniach organizowanych przez MOSiR. Wiem, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej MOSiR.
Zapoznałem się z warunkami poniższego Regulaminu i w pełni je akceptujęREGULAMIN NEWSLETTERA

1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem newslettera, którego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 14B jest Administratorem. Kontakt do administratora: tel. 324719450,adres e-mail: organizacja@remove-this.mosir.jastrzebie.pl Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: iodpusz@wp.pl

2. „Użytkownik” w niniejszym regulaminie, to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z newslettera, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Zapisanie się do newslettera jest równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu, a korzystanie z neslettera może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

4. Newsletter jest udostępniany przez Administratora poprzez sieć Internet.

5. W celu uzyskania informacji o wydarzeniach wymagane jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6. Administrator stosuje środki techniczne zapewniające poufność przetwarzanych danych osobowych, jednak ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, oznacza zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez administratora, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.

8. Zgoda na otrzymywanie informacji o wydarzeniach jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest firmowym adresem e-mail.

9. Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany przez niego w formularzu link, celem potwierdzenia zapisania się na newslettera.

10. Newsletter jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej www.biegjastrzebie.pl/kobiety-na-5/, a następnie dokonają jego potwierdzenia.

11. Każda informacja o wydarzeniu adresowana do Użytkownika zawiera informację o nadawcy, określenie treści przesyłki, informację o sposobie rezygnacji z korzystania z newslettera lub zmianie jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).

12. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości otrzymywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom oraz instytucją upoważnionym z mocy prawa i nie będą podlegały profilowaniu, ani też przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

13. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

14. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora najpóźniej na 30 dni przed jej wprowadzeniem, poprzez opublikowanie na stronie internetowej i przesłanie informacji o zmianach na podany adres e-mailowy.

15. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu newslettera. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.

www.biegjastrzebie.pl może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej