Zgłoszenia

Zapisy oraz lista startowa dostępne są przez strony b4sportonline.pl

Zapraszamy do skorzystania z poniższych linków

UWAGA! Limit startujących to 1300 zawodniczek!

Dodatkowe ważne informacje

Ważne! przy zapisach musicie zdeklarować rozmiar koszulki! 
Rozmiar koszulek znajdziecie poniżej.

Poniżej kilka ważnych informacji dotyczące rejestracji do zawodów

W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 1300 osób, lista startowa zostaje zamknięta. W przypadku nie osiągnięcia limitu, zapisy internetowe będą przyjmowane włącznie do dnia 10.05.2019r

  • Prawo do bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 10.05.2019r bądź do osiągnięcia limitu (1300 osób) mają osoby powyżej 70 roku życia.
  • Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym biegu na stronie www.biegjastrzebie.pl oraz www.b4sportonline.pl i wpływu na konto organizatora opłaty startowej.

Opłata Startowa wynosi:

  • 45,00 zł 

Zgłoszenie będzie widoczne na liście startowej po dokonaniu opłaty startowej!

UWAGA! WPŁATY WNOSZONE ELEKTORNICZNIE WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM  PORTALU ZAPISÓW b4sportonline.pl  bezpośrednio po rejestracji!

a) Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT/Rachunek muszą zaznaczyć w formularzu opcję "Faktura" oraz podać dane.

b) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu w VI Jastrzębskim Biegu Kobiet organizator umożliwia przeniesienie opłaty startowej na inną uczestniczkę jednakże, można tego dokonywać najpóźniej do 10 maja 2019 roku.

c) Zawodniczki, które zarejestrują się i wniosą opłatę startową do dnia 10.05.2019r otrzymują imienny numer startowy.

d) Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w biegu podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, obowiązywać będzie opłata startowa w wysokości 45,00 zł

f) Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z REGULAMINEM zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Klauzula informacyjna - dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą w: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 14 b tel.: 324719450, adres e-mail: organizacja@mosir.jastrzebie.pl

2.Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: iodpusz@wp.pl

3. Celem zbierania danych jest dopuszczenie Pani do uczestnictwa w VI Jastrzębski Bieg Kobiet oraz IV Marsz Nordic Walking

4. Przysługuje Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała niedopuszczeniem do uczestnictwa w biegu.

6. Dane udostępnione przez Panią  będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, w tym w szczególności: firmie ubezpieczeniowej, firma realizująca zapisy do biegu i usługi pomiaru czasu oraz podmiotowi opracowującemu  wyniki  biegów.

7. Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata

www.biegjastrzebie.pl może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej